Retur av varer

Angrerett - privatpersoner Partyman.no følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt, med original emballasje og innen 14 dager fra mottakelse. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris.

Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Varer som returneres etter angrefristlovens regler, eller med avtale om bytte, må leveres tilbake i originalemballasje, og med alt tilbehør. Dersom dette ikke blir gjort kan det medføre forlenget behandlingstid, i påvente av at alt kommer tilbake. 


Returbetingelser og reklamasjon - rettigheter ved feil og mangler Alt du kjøper hos Partyman.no er regulert ihht. Norsk lov - det gjelder også reklamasjonsbehandling. I Norge fikk vi en ny Forbrukerkjøpslov med virkning fra 1. juli 2002. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig til fordel for deg som forbruker. Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg inn i lovteksten. Det som er gjengitt i denne informasjonen er bare korte trekk/utdrag av lovteksten, og fokusert på reklamasjon. Risikoen og ansvaret for produktet går over på deg som forbruker når det er stilt til din disposisjon. Ved servicepakke er dette når pakken er hentet på Posten, og ved "Hjem-på-døren" er det når pakken er overlevert fra postmannen. Ved reklamasjon på grunn av mangel er det viktig at Partyman.no informeres så raskt som mulig, og innen rimelig tid. Kjøpslovens reklamasjonsrett gjelder for alle varer.

§ 27. Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjonen må angi hva feilen/mangelen gjelder, men det stilles ingen spesifikke formkrav. Hva er en mangel? § 15. Tingens egenskaper Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. ( § 15 1. setning). I tillegg er det også en mangel dersom selger

bryter informasjonsplikten eller produktet ikke svarer til markedsføringen. Som følge av en mangel kan du som kunde kreve retting av produktet, prisavslag, heving eller erstatning.

Som oftest innebærer bruk av reklamasjon retur av varen til oss for å bekrefte en mangel på produktet. Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til reklamasjon setter vi pris på om du tar kontakt via e-post: kontor@partyman.no eller telefon: 75 11 97 00

Dersom du søker generell informasjon eller nøytrale råd vil vi anbefale ditt lokale Forbrukerråd.

Dokumentasjon ved forsendelser Alle forsendelser til Partyman.no vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Partyman.no skal skje kostnadsfritt for Partyman.no. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut.