Partyman Trading AS

Leira 5 8665 Mosjøen
Tlf : 75 11 97 00 - Fax 75 17 47 50
e-mail: kontor@partyman.no

Partyman selger produkter relatert til hjemmebrygging


 Kjøpsvilkår  

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Partyman.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Partyman.no

Produktinformasjon Partyman.no vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Partyman.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Partyman.no fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Partyman.no tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Partyman.no tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Ordrens gyldighet En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, faks eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Partyman.no opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Partyman.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Partyman.no skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.

Angrerett - privatpersoner Partyman.no følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt, med original emballasje og innen 14 dager fra mottakelse. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris.

Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Varer som returneres etter angrefristlovens regler, eller med avtale om bytte, må leveres tilbake i originalemballasje, og med alt tilbehør. Dersom dette ikke blir gjort kan det medføre forlenget behandlingstid, i påvente av at alt kommer tilbake.

Kan ikke kjøpe på kreditt En viktig begrensning er at den mindreårige ikke kan stifte gjeld. Tilbud om kreditt eller kjøp på avbetaling vil innebære en gjeldsforpliktelse. Kunder under 18 år kan derfor ikke handle på kreditt hos Partyman.no, det må evt. skje via foresatte. Alternativt kan man selvsagt betale ved levering på døren eller som postoppkrav. Partyman.no skal vise aktsomhet, og følger gjeldende lovgivning i markedsføringen av produkter mot barn og unge (under 18 år).

Uavhentede leveranser Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen bli fakturert for kr, 400,- pr. ordre. Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale, og evnen til å holde kvalitet overfor våre øvrige kunder.

Returbetingelser og reklamasjon - rettigheter ved feil og mangler Alt du kjøper hos Partyman.no er regulert ihht. Norsk lov - det gjelder også reklamasjonsbehandling. I Norge fikk vi en ny Forbrukerkjøpslov med virkning fra 1. juli 2002. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig til fordel for deg som forbruker. Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg inn i lovteksten. Det som er gjengitt i denne informasjonen er bare korte trekk/utdrag av lovteksten, og fokusert på reklamasjon. Risikoen og ansvaret for produktet går over på deg som forbruker når det er stilt til din disposisjon. Ved servicepakke er dette når pakken er hentet på Posten, og ved "Hjem-på-døren" er det når pakken er overlevert fra postmannen. Ved reklamasjon på grunn av mangel er det viktig at Partyman.no informeres så raskt som mulig, og innen rimelig tid. Kjøpslovens reklamasjonsrett gjelder for alle varer.

§ 27. Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjonen må angi hva feilen/mangelen gjelder, men det stilles ingen spesifikke formkrav. Hva er en mangel? § 15. Tingens egenskaper Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. ( § 15 1. setning). I tillegg er det også en mangel dersom selger

bryter informasjonsplikten eller produktet ikke svarer til markedsføringen. Som følge av en mangel kan du som kunde kreve retting av produktet, prisavslag, heving eller erstatning.

Som oftest innebærer bruk av reklamasjon retur av varen til oss for å bekrefte en mangel på produktet. Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til reklamasjon setter vi pris på om du tar kontakt via e-post: kontor@partyman.no eller telefon: 75 11 97 00

Dersom du søker generell informasjon eller nøytrale råd vil vi anbefale ditt lokale Forbrukerråd.

Dokumentasjon ved forsendelser Alle forsendelser til Partyman.no vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Partyman.no skal skje kostnadsfritt for Partyman.no. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut.

Sikkerhet og personvern

Vi ønsker å betjene våre kunder på best mulig måte, og vi er derfor avhengige av å få litt informasjon fra deg. Vi vil imdlertid ivareta personopplysninger på en måte som garanterer deg trygghet for at det ikke blir misbrukt.

Vi samler inn følgende opplysninger, når du handler hos oss: Personalia ved kunderegistrering. Din IP adresse. Hvilken browsertype du har.

Dette blir brukt slik: Sende deg de varene du har bestilt. Kontakte deg vedr. din bestilling, hvis det er aktuelt. Til statistikk og drift. Sende deg tilbud, informasjon og nyhetsbrev - hvis du selv har gjort dette mulig fra våre nettsider.

Vi vil ikke: Gi denne informasjonen til andre. Tillate indirekte markedsføring. Markedsføring rettet mot deg - med mindre du ikke ønsker det og har tillatt dette fra våre nettsider. Vi kan berolige deg om at alle opplysningene om deg blir behandlet fortrolig. Passordet ditt er lagret kryptert og kan verken leses av oss eller andre. Har du glemt passordet, kan du enkelt bestille et nytt fra våre sider, som genereres automatisk. Du kan deretter forandre dette fra dine kundesider.

Sikkerhet for ditt kredittkort/ Betalingsinformasjon

Dersom du velger å betale med kredittkort kan vi forsikre deg om at sikkerheten er ivaretatt på høyeste nivå. Vi bruker en ekstern betalingsleverandør, som til enhver tid har fokus på sikkerheten. Du vil dirigeres til deres SSL krypterte sider i kjøpsprosessen. Dermed vil ikke kredittkortopplysninger verken kunne sees eller lagres hos oss. De benytter også 3D secure, Verified by Visa.

Kontakt informasjon Partyman Trading AS

Leira 5

8665 MOSJØEN

Org nr 976 564 367

Telefon: 751 19 700

Telefax :751 74 750

e-mail: kontor@partyman.no